Wykształcenie, doświadczenie i pasja – idealne połączenie

Warto skorzystać z pomocy geologów również wtedy, gdy projekt budynku jest skomplikowany czy też w przypadku planowania przestrzennego bądź zamiaru podziemnego składowania odpadów lub składowania ich na powierzchni. Firma GeoSearch System zaprasza do skorzystania z jej usług wszystkie zainteresowane osoby – zarówno klientów indywidualnych, jak przedsiębiorstwa. GeoSearch przyjmuje zlecenia zarówno duże, jak i mniejsze. Firma posiada radar geologiczny, który pozwala zbadać dany teren bezinwazyjnie. GeoSearch przeprowadza badania z użyciem georadaru U-EXPLORER szwedzkiej firmy Geoscanners AB.GeoSearch
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa
tel. 501559283