Wdrożenie ISO 9001

Międzynarodowy standard ISO 9001 jest znaną i akceptowaną w świecie normą idealną dla Systemu Zarządzania Jakością w różnych podmiotach. Poprzez wdrożenie normy ISO 9001 stwarza się możliwość przedstawienia swojej oferty w innym świetle tzn. zorientowanej na jakość w każdym procesie, jaki funkcjonuje w podmiocie. Uzyskanie certyfikatu z niezależnej instytucji PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K. z Kobierzyc akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji to potwierdzenie, że wszelkie procedury są zgodne z przyjętymi normami ISO 9001.

PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K.
Dębowa 14
55-040 Bielany Wrocławskie
tel. 570 725 574