http://goodway.com.pl/marketing/

Goodway zapewnia marketing 360 stopni, czyli kompletną obsługę, podejmującą temat działań marketingowych z różnych stron i angażujących się zarówno w ogólną strategię firmy, jak i konkretne realizacje. Stopień specjalizacji agencji obejmuje zarówno akcje promocyjne i programy lojalnościowe, jak i marketing handlowy związany bardziej bezpośrednio z dystrybucją, a także różne formy reklamy i informacji oraz badania. Bardziej szczegółową listę działań agencji w tym aspekcie można znaleźć na jej stronie: http://goodway.com.pl/marketing/.

GoodWay
Starołęcka 7
61-341 Poznań
tel. +48 508 17 16 9